Ik ben ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG onder nummer 8479.

Dat betekent dat je de therapie vergoed kunt krijgen. Natuurlijk hangt dat wel af van de verzekeraar en welke verzekering je hebt. Ik heb zelf geen contracten afgesloten met verzekeraars.

Prijzen:
Individuele sessie € 60,-

Strippenkaart 8 sessies € 420,00
Training 8 sessies € 450,-

Deze bedragen zijn vrijgesteld van BTW. In individuele gevallen kan een afwijkende prijsafspraak gemaakt worden.